Preces pašizmaksu var veikt jebkurā vajadzīgajā laika momentā, šo momentu nosaka uzņēmuma uzskaites politika.

Faktisko pašizmaksu rekomendē rēķināt uz perioda beigām, kurā ir pabeigti visi darījumi, t.i. kad visi ienākošie un izejošie rēķini par šo periodu jau ir iegrāmatoti. Piemēram, par aprēķina datumu var izvēlēties iepriekšēja mēneša pēdējo datumu.
Ja pašizmaksu rēķināt uz pašreizējo datumu vai datumu, kurš ir tuvu pašreizējam, pastāv liela varbūtība, ka šajā periodā būs ievadīti jauni darījumi, kuri ietekmēs aprēķina pareizību, un tieši tāpēc šis pašizmaksas aprēķins tiks automātiski izdzēsts, ja tādi darījumi tiks ievadīti.

Pašizmaksas aprēķināšanas metodi vai kā vēl var pateikt krājumu novērtēšanas metodi var iestatīt Mans PayTraq-> Mans uzņēmums -> Iestatījumi -> Uzņēmuma profils -> PamatdatiVairāk informācijas par krājumu novērtēšanas metodēm var atrast šeit.

Lai uzsākt preces pašizmaksas aprēķinu dodieties uz Noliktava -> Preces pašizmaksa, ievadiet datumu un noklikšķiniet uz "Sākt aprēķinu".

Lai uzsāktu pašizmaksas aprēķināšanu, ir jāpārliecinās, ka visas piegādes, līdz norādītajam datumam ieskaitot, ir pabeigtas. Visus neapstiprinātos dokumentus var atrast Noliktava -> Dokumenti -> Gaidot apstiprinājumu

 

Ja pēc pašizmaksas aprēķina ir radusies nepieciešamība labot, papildināt vai dzēst kādu ar preces kustību saistītu dokumentu, kurš attiecas uz periodu līdz pašizmaksas aprēķina datumam, tad jāņem vērā, ka pēc tādas korekcijas veikšanas pašizmaksas aprēķins kopā ar iegrāmatojumu tiks dzēsts, un būs nepieciešams veikt jaunu pašizmaksas aprēķinu.

Veicot jaunu pašizmaksas aprēķinu, iepriekšējais aprēķins tiek saglabāts aprēķinu vēsturē un ir pieejams pašizmaksu aprēķinu sarakstā ar statusu Anulēts, jāņem vērā, ka apstiprinātais grāmatvedības iegrāmatojums iepriekšējam pašizmaksas aprēķinam tiek saglabāts, bet ja iegrāmatojums nebija apstiprināts, tad veicot jaunu pašizmaksas aprēķinu, tas tiks automātiski izdzēsts.

Ja uzņēmums pielieto nepārtrauktās inventarizācijas metodi, tad precēm, kuru normatīvā vērtība līdz pašizmaksas aprēķinam bija vienāda ar nulli, normatīvā vērtība tiks automātiski aizvietota ar aprēķinātu pašizmaksu. Vairāk informācijas par inventarizācijas metodēm var atrast šeit.

Pašizmaksas aprēķins darbojas fona režīmā, respektīvi, lietotājs var palaist pašizmaksas aprēķinu un veikt citas darbības sistēmā, tad atgriezties un apskatīties aprēķina rezultātus. Pēc aprēķina pabeigšanas tiks izveidots iegrāmatojums ar statusu Gaidot apstiprinājumu.

Pabeigtās preces pašizmaksas aprēķins satur šādas cilnes:

  • Preces
  • Normatīvas vērtības novērtēšana (tikai nepārtrauktās inventarizācijas gadījumā)
  • Cenu lapas uzcenojums
  • Grāmatojumu reģistrs

Cilne Preces - ietver preču sarakstu, preču daudzumu aprēķina brīdī, katras preces pašizmaksas vērtību, un kopējo krājumu vērtības summuuz pašizmaksas aprēķina datumu.

Cilne Normatīvas vērtības novērtēšana - pieejama ja uzņēmums pielieto nepārtrauktās inventarizācijas metodi. Ietver filtrus, lai novērtētu preces normatīvas vērtības novirzes no tās aprēķinātas reālas pašizmaksas. Noklikšķinot pogu Atjaunot normatīvu vērtību notiek izvēlēto preču normatīvas vērtības atjaunošana, tās faktiska pašizmaksa tiek ierakstīta preces kārtiņā kā normatīva vērtība.

Cilne Cenu lapas uzcenojums- satur filtrus, lai analizētu tirdzniecības uzcenojumu, aprēķinātas pašizmaksas attiecību pret noteiktām cenām. Šī analīze ļauj novērtēt preces cenas izmaiņas mainoties preces pašizmaksai.

Cilne Grāmatojumu reģistrs satur aktuāla pašizmaksas aprēķina iegrāmatojumu, šīs iegrāmatojums tiek izveidots ar statusu Gaidot apstiprinājumu. Lai pārbaudītu izveidota iegrāmatojuma pareizību noklikšķiniet uz grāmatojuma numuru un atvērtā logā Jūs redzēsiet grāmatojuma saturu-kontējumus. Noklikšķinot uz zīmi - ”palielināmais stikls” var redzēt iegrāmatojumu detalizētā veidā- sadalītu pa precēm. Pārliecinoties pat iegrāmatojuma pareizību, noklikšķiniet pogu Apstiprināt.