Ja kāds, kas nav pazīstams ar mūsdienīgo grāmatvedības uzskaiti, sastopas ar Virsgrāmatas vai Hronoloģiskā reģistra jēdzienu, viņš/a var iedomāties par lielām putekļainām grāmatām, kurās viss ir ļoti neskaidri un nesaprotami uzrakstīts. Protams, tā ir pilnīgi nekorekta mūsdienu grāmatvedības uzskaites uztvere. Tajā pašā laikā Virsgrāmata ir jebkura uzņēmuma grāmatvedības uzskaites neatņēmām un svarīga sastāvdaļa.

Hronoloģiskais reģistrs ir Jūsu uzņēmuma visu saimniecisko darījumu saraksts visa tā dzīves cikla ilgumā. Tas ietver visu nepieciešamu informāciju finanšu atskaites sagatavošanai, iekļauj sevī aktīvus, saistības, kapitālu, ieņēmumus un izdevumus. Katrs darījums tiek ierakstīts grāmatojuma veidā un satur ierakstus pa grāmatvedības kontiem.

Virsgrāmata ir apgrozījumu pārskats par izvēlēto periodu, tā ietver visas Hronoloģiskā reģistra operācijas, sākuma un beigu atlikumus pēc katra grāmatvedības konta.

Iepriekšējos rakstos mēs jau aprakstījām grāmatvedības grāmatojumu uzbūves principus, runājām par to kas ir kontu plāns un skaidrojām grāmatvedības konta jēdzienu. Tas viss ir nepieciešams, lai saprastu, kā tad patiešām notiek katra darījuma fiksēšana grāmatvedības uzskaitē, un kā tas tiek uzglabāts.

Virsgrāmata un Hronoloģiskais reģistrs ir galvenie grāmatvedības uzskaites dokumenti, uz to pamatā tiek veidotas jebkuras atskaites un izraksti.
Tieši pamatojoties uz tiem mēs varam izveidot apgrozāmo bilanci, konta izrakstu vai izrakstu pa partneriem, tieši tie tiek izmantoti, lai izveidotu finanšu pārskatus, tādus kā Bilance un Peļņas vai zaudējumu pārskats.

Tajos laikos, kad grāmatvedības uzskaiti kārtoja ar roku, virsgrāmata arī bija vienīgais avots visādu kļūdu meklēšanā, uz tās pamatā veidoja visādas atskaites. Toreiz kārtot, pārbaudīt un uzturēt Virsgrāmatu bija tiešām sarežģīti, jo kļūdas varbūtība, to sastādot, bija ļoti augsta. Mūsdienās, pielietojot datorprogrammas grāmatvedības uzskaites kārtošanā, viss ir ļoti mainījies.

Hronoloģiskā reģistra kārtošana un Virsgrāmatas izveide notiek automātiski un neprasa nekādas piepūles no grāmatveža puses. Jebkurš ievadīts darījums uzreiz tiek pārbaudīts un fiksēts Hronoloģiskajā reģistrā, un tajā pašā laikā tiek attēlots Virsgrāmatā vai jebkurā citā izvēlētā atskaitē.

 

PayTraq U