Lai izveidotu jaunu preces iegādi, izvēlieties Noliktava -> Jauna operācija -> Ievadīt jaunu preces iegādi vai dodieties uz Noliktava -> Dokumenti -> Iegādes un noklikšķiniet uz pogas Ievadīt jaunu preces iegādi.

Ir pieejami šādi iegāžu veidi:

  • Iepirkumi
  • Pārdotās preces atgriešana
  • Ārējā pārvietošana (Klients - Noliktava)

 

Iepirkumu/Pārdotās preces atgriešana

Tās ir preces, kas saņemtas no piegādātāja (preču iepirkums) vai klienta (pārdotās preces atgriešana).

Ja vispirms tiek izveidots iepirkuma rēķins, automātiski tiek izveidots jauns ienākošais preču iepirkums ar veidu "Iegāde". Papildu darbība nav jāveic.

Ja vispirms tiek izveidots kredītrēķins, tad automātiski tiek izveidots jauns ienākošais preču iepirkums ar veidu "Pārdotās preces atgriešana". Tajā ir jaunākās aprēķinātās pārdoto preču izmaksas, un tam ir nepieciešams apstiprinājums.

Ja ienākošais preču iepirkums vai pārdotās preces atgriešana no klienta ir izveidota pirms iepirkuma rēķina/pārdošanas kredītrēķina izveidošanas, tad, lai pabeigtu operāciju, vēlāk šai preču saņemšanai (saņemšanām) ir jāizveido iepirkuma rēķins/pārdošanas kredītrēķins.

Lai izveidotu jaunu ienākošo preču iepirkumu, izvēlieties atbilstošo veidu (Iepirkumi vai Pārdotās preces atgriešana), ievadiet datumu, izvēlieties noliktavu un piegādātāju/klientu. Noklikšķiniet uz Turpināt. Aizpildiet saņemamo preču sarakstu. Noklikšķiniet uz Apstiprināt. Preces tiks saņemtas noliktavā, un sūtījums tiks saglabāts ar statusu "Gaidot rēķinu".

Vēlāk, lai sasaistītu ienākošo preču "Iepirkumu" ar iepirkuma rēķinu, atveriet šo ienākošo preču iepirkumu, noklikšķiniet uz Ievadīt jaunu piegādātāja rēķinu, aizpildiet rēķina formu ar vajadzīgajiem datiem.

Lai sasaistītu ienākošo preču iepirkumu "Pārdotās preces atgriešana" ar kredītrēķinu, noklikšķiniet uz Izveidot jaunu kredītrēķinu.

Kā alternatīva, ienākošie preču iepirkumi var būt importēti arī iepirkuma rēķinā vai pārdošanas kredītrēķinā. Viens ienākošais preču iepirkums var būt sasaistīts tikai ar vienu iepirkuma rēķinu/pārdošanas kredītrēķinu. Lai sasaistītu iepirkuma rēķinu ar ienākošo preču iepirkumu, vispirms izveidojiet iepirkuma rēķinu/kredītrēķinu, atlasiet piegādes sadaļā Piegādes lapas pozīciju imports un noklikšķiniet uz pogas Importēt, tiks importētas visas produktu rindas no izvēlētās(-ām) piegādes(-ēm). Aizpildiet iepirkuma rēķinu ar nepieciešamajiem finanšu datiem. 

 

Iekšējā preču pārvietošana

Tā ir preču pārvietošana no citām uzņēmuma noliktavām.

Preču iekšējā pārvietošana (Noliktava -> Noliktava) vienmēr sākas sūtītāja noliktavā. Saņēmēja noliktavā automātiski tiek izveidots ienākošais sūtījuma dokuments. Tam nepieciešams preču saņemšanas apstiprinājums.

 

Ārējā preču pārvietošana (Klients - Noliktava)

Tā ir preču pārvietošana no pagaidu uzglabāšanas ārpus uzņēmuma noliktavām atpakaļ uz uzņēmuma noliktavu. Sīkāka informācija atrodama šeit.