Lai izveidotu jaunu preces piegādi, izvēlieties Noliktava -> Jauna operācija -> Ievadīt jaunu preces piegādi vai dodieties uz Noliktava -> Dokumenti -> Piegādes un noklikšķiniet uz pogas Ievadīt jaunu preces piegādi.

Ir pieejami šādi piegāžu veidi:

  • Pārdošana
  • Nopirktās preces atgriešana
  • Iekšējā pārvietošana (Noliktava- Noliktava)
  • Ārējā pārvietošana (Noliktava - Klients)

 

Pārdošana/Nopirktās preces atgriešana 

Tās ir preces, kas nosūtītas klientam (preču pārdošana) vai piegādātājam (nopirktās preces atgriešana).

Ja vispirms tiek izveidots pārdošanas rēķins, automātiski tiek izveidots jauns izejošais sūtījums ar veidu "Piegāde". Papildu darbība nav jāveic.

Ja vispirms tiek izveidots kredītrēķins, tad automātiski tiek izveidots jauns  izejošais sūtījums ar veidu "Nopirktās preces atgriešana". Papildu darbība nav jāveic.

Ja preces piegāde ir izveidota pirms rēķina/kredītrēķina izveidošanas, tad rēķins/kredītrēķins ir jāizveido, lai vēlāk pabeigtu preču sūtījumu.

Lai izveidotu jaunu preču piegādi, izvēlieties atbilstošo veidu (Pārdošana vai Nopirktās preces atgriešana), ievadiet datumu, izvēlieties noliktavu un piegādātāju/klientu. Noklikšķiniet uz Turpināt. Aizpildiet izsniedzamo preču sarakstu. Noklikšķiniet uz Apstiprināt. Preces tiks norakstītas no noliktavas, un piegāde tiks saglabāta ar statusu "Gaidot rēķinu".

Vēlāk, lai sasaistītu preču piegādi "Pārdošana" ar  pārdošanas rēķinu, atveriet šo preču piegādi, noklikšķiniet uz Izrakstīt jaunu rēķinu, aizpildiet rēķina formu ar vajadzīgajiem datiem.

Lai sasaistītu preču piegādi “Nopirktās preces atgriešana” ar kredītrēķinu, noklikšķiniet uz Izveidot jaunu kredītrēķinu/atmaksu.

Kā alternatīva, preču piegādes var būt importētas arī pārdošanas rēķinā vai kredītrēķinā. Viena preču piegādevar būt sasaistīta tikai ar vienu pārdošanas rēķinu/kredītrēķinu. Lai sasaistītu pārdošanas rēķinu/kredītrēķinuar preču piegādi, vispirms izveidojiet pārdošanas rēķinu/kredītrēķinu, atlasiet piegādes sadaļā Piegādes lapas pozīciju imports un noklikšķiniet uz pogas Importēt, tiks importētas visas produktu rindas no izvēlētās(-ām) piegādes(-ēm). Aizpildiet rēķinu ar nepieciešamajiem finanšu datiem.

Iekšējā preču pārvietošana (Noliktava-Noliktava)

Tā ir preču pārvietošana uz citām uzņēmuma noliktavām.

Preču iekšējā pārvietošana (Noliktava -> Noliktavas) vienmēr sākas sūtītāja noliktavā. Saņēmēja noliktavā automātiski tiek izveidots ienākošais sūtījuma dokuments. Tam nepieciešams preču saņemšanas apstiprinājums.

Ārējā pārvietošana (Noliktava-Klients)

Tā ir preču pārvietošana uz pagaidu uzglabāšanu ārpus uzņēmuma noliktavām. Sīkāka informācija atrodama šeit.