Ražošanas pasūtījumus izmanto, lai uzņēmuma krājumos esošās preces un materiālus pārvērstu citās (saražotās) precēs un materiālos.

Tā kā ražošanas pasūtījuma izpildes rezultāts ir sākotnējo preču un materiālu norakstīšana no krājumiem noliktavas uzskaitē, un saražoto preču un materiālu daudzuma palielināšana, tad ražošanas pasūtījums ir viens no krājumu korekcijas operācijas veidiem.

Svarīgi atzīmēt, ka, lai ievadītu ražošanas pasūtījumu, visām sākotnējām precēm (materiāliem) jābūt uzskaitē vienā noliktavā. Pēc ražošanas pasūtījuma izveides saražotās preces (materiāli) tiks pievienotas tai pašai noliktavai.

Lai ievadītu ražošanas pasūtījumu programmā, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1) Izvēlieties sadaļu Noliktava-> Jauna operācija -> Ievadīt krājumu korekciju.

2) Izvēlieties korekcijas veidu: Ražošanas pasūtījums.

3) Ievadiet operācijas izpildes datumu un noliktavu, kurā tā notiks. Nospiediet pogu ''Turpināt''.

4) Atvērtajā logā pievienojiet preču sarakstā tās preces (materiālus), kas tiks izmantoti (norakstīti) ražošanas pasūtījuma izpildes gaitā un to daudzumus.

Izvēloties preci, laukā ''Vienības vērtība'' tiks piedāvāta aktuāla aprēķināta šīs preces pašizmaksa, šo vērtību vajadzības gadījumā var rediģēt manuāli.

Lai pievienotu sarakstam jaunu rindiņu noklikšķiniet burtu N uz tastatūras vai saiti “Pievienot jaunu ierakstu” programmā.

Pēc tam, kad ir pabeigts aizejošo preču saraksts (norakstīts uz ražošanu), noklikšķiniet “Atjaunot”, lai saglabātu ievadīto informāciju.

5) Pārbaudiet preču sarakstu un noklikšķiniet pogu ''Apstiprināt''. Prece tiks norakstīta no noliktavas un ražošanas pasūtījums tiks saglabāts ar statusu ''Ražošanā''.

 

6) Pasūtījuma logā nospiediet pogu ''Saņemt'', lai ģenerētu ražošanas pasūtījuma izpildes rezultātā saņemamo preču sarakstu.

 

7) Atvērtajā logā pievienojiet preču sarakstam tās preces (materiālus), kas tiks saražotas ar ražošanas pasūtījumu, to daudzumus un vienības cenu.

Noklikšķinot uz "+" zīmes, varēsiet apskatīt arī iepriekšējā solī izveidoto norakstāmo preču sarakstu.

Izveidojot to preču (materiālu) sarakstu, kas nonāks noliktavā no ražošanas, nospiediet pogu "Atjaunot".

 

8) Pārbaudiet ievadīto ražošanas pasūtījumu. Šajā brīdī, ja nepieciešams, varat rediģēt saņemamo preču (materiālu) sarakstu, noklikšķinot pogu "Saņemt" augšpusē.

Kad esat pārliecinājies, ka ražošanas pasūtījums ir ievadīts pareizi, noklikšķiniet pogu ''Slēgt''. Preces (materiāli) tiks pievienotas noliktavā, un operācija tiks pabeigta.